دسته: MSI

دانلود رام رسمی MSI PRIMO 81L 4.4

Type Firmware OS Android 4.4 Language English Release Date 2014-10-23 Version 2.0 File Size 500.23 MB File RIAL 90,000 – خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد Description 20141021 پیش نیاز= phonex suite msi...

Read More

دانلود رام رسمی MSI PRIMO 81 4.4

دانلود رام رسمی MSI PRIMO 81 4.4 Type Firmware OS Android 4.4 Language English Release Date 2014-04-15 Version V4.5rc5 File Size 482.9 MB File RIAL 90,000 – خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد Description...

Read More

دانلود رام رسمی MSI PRIMO 78 4.4

Type Firmware OS Android 4.4 Language English Release Date 2014-12-03 Version 20141126 File Size 525.1 MB File RIAL 90,000 – خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد Description 20141126 پیش نیاز= phonex suite msi...

Read More

دانلود رام رسمی MSI PRIMO 77 4.2

دانلود رام رسمی MSI PRIMO 77 4.2   Type Firmware Title Firmware OS Android 4.2 Language English Release Date 2014-11-24 Version V3.4.5 File Size 445.43 MB File   RIAL 90,000 – خرید پرداخت مورد به سبد خرید...

Read More

دانلود رام رسمی MSI PRIMO 76 4.2

Type Firmware OS Android 4.2 Language English Release Date 2014-01-23 Version 3.45 File Size 472.5 MB File RIAL 90,000 – خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد Description 20131217 build Note Release note : 1....

Read More

دانلود رام رسمی MSI PRIMO 73L 4.4

Type Firmware OS Android 4.4 Language English Release Date 2015-01-13 Version 2.0 File Size 469.49 MB File RIAL 90,000 – خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد Description 20150106   پیش نیاز= phonex suite...

Read More

دانلود رام رسمی MSI PRIMO 73K 4.2

Type Firmware OS Android 4.2 Language English Release Date 2014-04-15 Version V3.0.1 File Size 918.83 MB File RIAL 90,000 – خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد Description 20131219 Note     پیش نیاز=...

Read More
Loading