دسته: ONDA

دانلود رام ONDA V698 4G v1.0.9 فایل فلش

دانلود رام ONDA V698 4G v1.0.9 فایل فلش  V698 4G_v1.0.9_V1.zip 475MB – RIAL 90,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد پیش نیاز = دانلود فلشر درایو اینتل برای ONDA دانلود رام ONDA V698 4G v1.0.9 فایل فلش...

Read More

دانلود رام ONDA V819w v1 v1.0.0

دانلود رام ONDA V819w v1 v1.0.0  V819w_v1_v1.0.0.part1.rar 2.14GB – RIAL 50,000 V819w_v1_v1.0.0.part2.rar 2GB – RIAL 50,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد دانلود رام ONDA V819w v1...

Read More

دانلود رام ONDA V819 3G v1.0.0 فایل فلش

دانلود رام ONDA V819 3G v1.0.0 فایل فلش  V819 3G_v1.0.0_v5.rar 546MB – RIAL 90,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد درایو اینتل برای ONDA دانلود رام ONDA V819 3G v1.0.0 فایل فلش دانلود رام ONDA V819 3G...

Read More

دانلود رام ONDA V975s Core4 v4.4 فایل فلش

دانلود رام ONDA V975s Core4 v4.4 فایل فلش  V975s Core4_v4.4_v1.rar 420MB – RIAL 90,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد درایو اینتل برای ONDA دانلود رام ONDA V975s Core4 v4.4 فایل فلش دانلود رام ONDA...

Read More
Loading