دسته: pipo

دانلود فایل آپدیت pipo S1 chinese

دانلود فایل آپدیت pipo S1 chinese    pipo_S1_update_chinese_20130320.img 453MB – RIAL 70,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد دانلود رام رسمی motorola atrix 4G huawei -not -tab -oficall –...

Read More

دانلود فایل آپدیت PIPO S2 3G

دانلود فایل آپدیت PIPO S2 3G     update_S2(PIPO)_3G_20121221.rar 277MB – RIAL 70,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد دانلود رام رسمی motorola atrix 4G huawei -not -tab -oficall – Official...

Read More

دانلود فایل آپدیت S3 chiese

دانلود فایل آپدیت S3 chiese     update_S3pro_chiese_20131205.img 549MB – RIAL 70,000 update-PIPO(S3)_20121227.rar 285MB – RIAL 70,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد دانلود...

Read More

دانلود فایل آپدیت PIPO S1pro 4.2

دانلود فایل آپدیت PIPO S1pro 4.2     update#50_S1pro_4.2_ZH_20131213.img 495MB – RIAL 70,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد دانلود رام رسمی motorola atrix 4G huawei -not -tab -oficall –...

Read More

دانلود فایل آپدیت PIPO S6-1.1.0

دانلود فایل آپدیت PIPO S6-1.1.0     update_S6-1.1.0-20140506#448.img (508.4M) – RIAL 70,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد دانلود رام رسمی motorola atrix 4G huawei -not -tab -oficall –...

Read More

دانلود فایل آپدیت PIPO U1

دانلود فایل آپدیت PIPO U1     PIPO_U1pro_update__20130116.rar 280MB – RIAL 70,000 update_DS778_PIPO_U1_20121031 .img 460MB – RIAL 70,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد دانلود...

Read More

دانلود فایل آپدیت PIPO U3 3G

دانلود فایل آپدیت PIPO U3 3G    update_PIPO_U3_3G_20130123.img 480MB – RIAL 70,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد دانلود رام رسمی motorola atrix 4G huawei -not -tab -oficall – Official...

Read More
Loading