07 فوریه

مخفف اسم کشورها

از لیست زیر برای شناخت مخفف اسم کشورها استفاده نمایید . البته کامل نیست AFG Afghanistan افغانستان ALB Albania آلبانی DZA Algeria الجزایر ASM American Samoa ساموآ AND Andorra آندورا AGO Angola آنگولا AIA Anguilla آنگویلا ATA Antarctica قاره ی جنوبگان ATG Antigua & Barbuda آنتگیوا و باربوداس ARG Argentina آرژانتین ARM Armenia آلبانی ABW […]

14 ژانویه

دانلود رایگان مجموعه فایل efs برای سامسونگ

دانلود رایگان مجموعه فایل efs برای سامسونگ B5330 Password = efs1 GT-i9060 Password = efs2 GT-i9060i Password = efs3 GT-i9082 Password = efs4 GT-i9152 Password = efs5 GT-I9506 Password = efs6 GT-S7390G Password = efs7 GT-S7582 Password = efs8 SGH-I317 Password = efs9 GT-i8260L Password = efs10 GT-i8260 Password = efs11 GT-i8262D Password = efs12 […]