31 مه

دانلود رام رسمی HTC Desire D816W MTK6582 فایل فلش اسکتر

دانلود رام رسمی HTC Desire D816W MTK6582 فایل فلش اسکتر SP Flash tool – Download it here BLU Advance 4.0 Mediatek MT6572 here   دانلود رام رسمی HTC Desire D816W MTK6582 فایل فلش اسکتر دانلود رام رسمی HTC Desire D816W MTK6582 فایل فلش اسکتر

23 مه

دانلود رام رسمی HTC Desire U T327w فایل فلش

دانلود رام رسمی HTC Desire U T327w فایل فلش     دانلود رام رسمی HTC Desire U T327w فایل فلش دانلود رام رسمی HTC Desire U T327w فایل فلش دانلود رام رسمی HTC Desire U T327w فایل فلش

23 مه

دانلود رام رسمی HTC Desire 816G فایل فلش

دانلود رام رسمی HTC Desire 816G فایل فلش       دانلود رام رسمی HTC Desire 816G فایل فلش دانلود رام رسمی HTC Desire 816G فایل فلش دانلود رام رسمی HTC Desire 816G فایل فلش

19 مه

دانلود رام رسمی D820US 4.4.4 htc فایل فلش

دانلود رام رسمی D820US 4.4.4 htc فایل فلش     دانلود رام رسمی D820US 4.4.4 htc فایل فلش دانلود رام رسمی D820US 4.4.4 htc فایل فلش دانلود رام رسمی D820US 4.4.4 htc فایل فلش دانلود رام رسمی D820US 4.4.4 htc فایل فلش  

19 مه

دانلود رام رسمی HTC Desire 516T 4.2.2 فایل فلش

دانلود رام رسمی HTC Desire 516T 4.2.2 فایل فلش   دانلود رام رسمی HTC Desire 516T 4.2.2 فایل فلش دانلود رام رسمی HTC Desire 516T 4.2.2 فایل فلش دانلود رام رسمی HTC Desire 516T 4.2.2 فایل فلش

17 ژانویه

دانلود فایل آپدیت HTC One X 5.18.502.15

دانلود فایل آپدیت HTC One X 5.18.502.15     طریقه نصب : رام مورد نظر را دانلود و درون PC ذخیره کنید. HTC Sync Manager را درون PC نصب و اجرا نمایید دستگاه خود را با کابل USB به PC متصل کنید. روی فایلی که دانلود کردید دابل کلیک کنید تا به سیستم آپدیت ویزارد هدایت […]

17 ژانویه

دانلود فایل آپدیت HTC One VX 2.22.502.1

دانلود فایل آپدیت HTC One VX 2.22.502.1     طریقه نصب : رام مورد نظر را دانلود و درون PC ذخیره کنید. HTC Sync Manager را درون PC نصب و اجرا نمایید دستگاه خود را با کابل USB به PC متصل کنید. روی فایلی که دانلود کردید دابل کلیک کنید تا به سیستم آپدیت ویزارد هدایت […]

17 ژانویه

دانلود فایل آپدیت HTC One 7.23.502.4

دانلود فایل آپدیت HTC One 7.23.502.4     طریقه نصب : رام مورد نظر را دانلود و درون PC ذخیره کنید. HTC Sync Manager را درون PC نصب و اجرا نمایید دستگاه خود را با کابل USB به PC متصل کنید. روی فایلی که دانلود کردید دابل کلیک کنید تا به سیستم آپدیت ویزارد هدایت شوید […]

17 ژانویه

دانلود فایل آپدیت HTC First 1.08.502.4

دانلود فایل آپدیت HTC First 1.08.502.4     طریقه نصب : رام مورد نظر را دانلود و درون PC ذخیره کنید. HTC Sync Manager را درون PC نصب و اجرا نمایید دستگاه خود را با کابل USB به PC متصل کنید. روی فایلی که دانلود کردید دابل کلیک کنید تا به سیستم آپدیت ویزارد هدایت شوید […]