02 ژوئن

دانلود تمامی رام های گوشی های ZTE زد تی ای فایل فلش

دانلود تمامی رام های گوشی های ZTE زد تی ای فایل فلش   U9180-V5-U9180-U793-N986-U807-V818-U879-G717C-V967S-Q507T-U817-V987-U5S-A880-U968-U795+-X9180-N5S-Q501T-Q802t-U819-V970-A880-N918ST-Q509T-Q302C-U808-U795-U880F1-V889S-V9180-U887-U956-U960E-U969-V889M-U791-Q201T-N928DT-N939SC-A2015–G720C-G720T رام مدل های بلا موجود می باشد. دانلود تمامی رام های گوشی های ZTE زد تی ای فایل فلش دانلود تمامی رام های گوشی های ZTE زد تی ای فایل فلش

31 مه

دانلود رام رسمی ZTE Blade L3 فایل فلش

دانلود رام رسمی ZTE Blade L3 فایل فلش     1. SP Flash tool – Download it here 2. Android ADB drivers – Download it here   دانلود رام رسمی ZTE Blade L3 فایل فلش دانلود رام رسمی ZTE Blade L3 فایل فلش

12 مه

دانلود رام ZTE Blade S6 فایل فلش

دانلود رام ZTE Blade S6 فایل فلش فایل فلش از sd   دانلود رام ZTE Blade S6 فایل فلش دانلود رام ZTE Blade S6 فایل فلش دانلود رام ZTE Blade S6 فایل فلش

12 مه

دانلود رام ZTE Nubia Z9 Mini

دانلود رام ZTE Nubia Z9 Mini     دانلود رام ZTE Nubia Z9 Mini دانلود رام ZTE Nubia Z9 Mini دانلود رام ZTE Nubia Z9 Mini

12 مه

دانلود رام فارسی ZTE E9Q+ فایل فلش

دانلود رام فارسی ZTE E9Q+ فایل فلش دانلود غیر مستقیم   دانلود رام فارسی ZTE E9Q+ فایل فلش   دانلود رام فارسی ZTE E9Q+ فایل فلش دانلود رام فارسی ZTE E9Q+ فایل فلش  

12 مه

دانلود فایل آپدیت 5.0.2 ZTE Nubia Z9 Max

دانلود فایل آپدیت 5.0.2 ZTE Nubia Z9 Max ذانلود غیر مستقیم   دانلود فایل آپدیت 5.0.2 ZTE Nubia Z9 Max دانلود فایل آپدیت 5.0.2 ZTE Nubia Z9 Max دانلود فایل آپدیت 5.0.2 ZTE Nubia Z9 Max

12 مه

دانلود فایل آپدیت ZTE Blade V6

دانلود فایل آپدیت ZTE Blade V6 دانلود غیر مستقیم   دانلود فایل آپدیت ZTE Blade V6 دانلود فایل آپدیت ZTE Blade V6 دانلود فایل آپدیت ZTE Blade V6

12 مه

دانلود فایل اپدیت 4.2.2 ZTE Grand S lite

دانلود فایل اپدیت 4.4.2 ZTE Grand S lite دانلود غیر مستقیم دانلود فایل اپدیت 4.4.2 ZTE Grand S lite دانلود فایل اپدیت 4.4.2 ZTE Grand S lite   دانلود فایل اپدیت 4.4.2 ZTE Grand S lite

12 مه

دانلود رام ZTE V769M CARIBE 4 4.4.2 فایل فلش

  دانلود رام ZTE V769M CARIBE 4 4.4.2 فایل فلش     دانلود رام ZTE V769M CARIBE 4 4.4.2 فایل فلش دانلود رام ZTE V769M CARIBE 4 4.4.2 فایل فلش دانلود رام ZTE V769M CARIBE 4 4.4.2 فایل فلش

12 مه

دانلود رام ZTE Blade G Lux 4.4.2 MTK6572 فایل فلش

دانلود رام ZTE Blade G Lux 4.4.2 MTK6572 فایل فلش     دانلود رام ZTE Blade G Lux 4.4.2 MTK6572 فایل فلش دانلود رام ZTE Blade G Lux 4.4.2 MTK6572 فایل فلش دانلود رام ZTE Blade G Lux 4.4.2 MTK6572 فایل فلش