دانلود برنامه ثبت نام با شماره ناشناس در تلگرام

 

با سلام

با برنامه زیر قادر خواهید بود با شماره ناشناس وارد تلگرام شوید . این برنامه برای مقاصد درست گذاشته شده (مانند داشتن چند حساب همزمان) و هر گونه استفاده غیر قانونی از آن از قبیل (مردم آزاری فریب و …) به عهده شخص استفاده کننده میباشد و از مسولیت ما خارج است.!

تست شده بدون مشکل

 

 

دانلود برنامه ثبت نام با شماره ناشناس در تلگرام

دانلود برنامه ثبت نام با شماره ناشناس در تلگرام

دانلود برنامه ثبت نام با شماره ناشناس در تلگرام