دانلود رام رسمی فارسی 6.0.1 Samsung Galaxy SM-G925F رام

 

Iran          Galaxy S6 EDGE      SM-G925F   THR     G925FXXU3COJ1     5.1.1     01.10.2015

 

Iraq      Galaxy S6 EDGE     SM-G925F    MID   G925FXXU3DPBH     6.0.1     16.02.2016

 

 

دانلود رام رسمی فارسی 6.0.1 Samsung Galaxy SM-G925F رام

دانلود رام رسمی فارسی 6.0.1 Samsung Galaxy SM-G925F رام

دانلود رام رسمی فارسی 6.0.1 Samsung Galaxy SM-G925F رام