دانلود رام رسمی فارسی GALAXY Y Pro DUOS GT-B5512 فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی فارسی GALAXY Y Pro DUOS GT-B5512 فایل فلش

Model GT-B5512
Model name GALAXY Y Pro DUOS
Country Iran
Version Android
Changelist 0
Build date N/A
Security Patch Level N/A
Product code THR
PDA B5512JPLI1
CSC B5512OJPLD1

 

دانلود رام رسمی فارسی GALAXY Y Pro DUOS GT-B5512 فایل فلش

دانلود رام رسمی فارسی GALAXY Y Pro DUOS GT-B5512 فایل فلش

دانلود رام رسمی فارسی GALAXY Y Pro DUOS GT-B5512 فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>