دانلود رام رسمی فارسی GT-I8530 فایل فلش فریمور

 در samsung

دانلود رام رسمی فارسی GT-I8530 فایل فلش فریمور

Model GT-I8530
Model name GT-I8530
Country Saudi Arabia
Version Android
Changelist 0
Build date N/A
Security Patch Level N/A
Product code KSA
PDA I8530JPLJ1
CSC I8530OJPLE6

 

دانلود ر

دانلود

دانلود رام رسمی فارسی GT-I8530 فایل فلش فریمور

رام رسمی فارسی GT-I8530 فایل فلش فریمور

ام رسمی GT-I8530 فایل فلش فریمور

دانلود رام رسمی GT-I8530 فایل فلش فریمور

دانلود رام رسمی GT-I8530 فایل فلش فریمور

پست های توصیه شده
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>
Powered by