دانلود رام رسمی 2.2 GALAXY Apollo GT-I5800 فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی 2.2 GALAXY Apollo GT-I5800 فایل فلش

 

Model GT-I5800
Model name GALAXY Apollo
Country Greece
Version Android 2.2
Changelist 0
Build date N/A
Security Patch Level N/A
Product code EUR
PDA I5800XWJPI
CSC I5800EURJP1

دانلود رام رسمی 2.2 GALAXY Apollo GT-I5800 فایل فلش

دانلود رام رسمی 2.2 GALAXY Apollo GT-I5800 فایل فلش

دانلود رام رسمی 2.2 GALAXY Apollo GT-I5800 فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>