دانلود رام رسمی 2.2 GALAXY Apollo GT-I5801 فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی 2.2 GALAXY Apollo GT-I5801 فایل فلش

 

Model GT-I5801
Model name GALAXY Apollo
Country India
Version Android 2.2
Changelist 0
Build date N/A
Security Patch Level N/A
Product code INU
PDA I5801DDJP6
CSC I5801ODDJP6

 

دانلود رام رسمی 2.2 GALAXY Apollo GT-I5801 فایل فلش

دانلود رام رسمی 2.2 GALAXY Apollo GT-I5801 فایل فلش

دانلود رام رسمی 2.2 GALAXY Apollo GT-I5801 فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>