دانلود رام رسمی 2.3.6 GALAXY S Plus GT-I9001 فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی 2.3.6 GALAXY S Plus GT-I9001 فایل فلش

Model GT-I9001
Model name GALAXY S Plus
Country Malaysia
Version Android 2.3.6
Changelist 0
Build date N/A
Security Patch Level N/A
Product code XME
PDA I9001DXLD3
CSC I9001OLBLD2

 

دانلود رام رسمی 2.3.6 GALAXY S Plus GT-I9001 فایل فلش

دانلود رام رسمی 2.3.6 GALAXY S Plus GT-I9001 فایل فلش

دانلود رام رسمی 2.3.6 GALAXY S Plus GT-I9001 فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>