دانلود رام رسمی 4.0.4 GALAXY Express (AT&T) SGH-I437 فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی 4.0.4 GALAXY Express (AT&T) SGH-I437 فایل فلش

Model SGH-I437
Model name GALAXY Express (AT&T)
Country USA (AT&T)
Version Android 4.0.4
Changelist 1100640
Build date Fri, 21 Sep 2012 09:54:20 +0000
Security Patch Level N/A
Product code ATT
PDA I437UCALI6
CSC I437ATTALI6

 

دانلود رام رسمی 4.0.4 GALAXY Express (AT&T) SGH-I437 فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.0.4 GALAXY Express (AT&T) SGH-I437 فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.0.4 GALAXY Express (AT&T) SGH-I437 فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>