دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY CORE GT-I8260E فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY CORE GT-I8260E فایل فلش

Model GT-I8260E
Model name GALAXY CORE
Country Chile (Entel PCS)
Version Android 4.1.2
Changelist 1467779
Build date Thu, 14 Nov 2013 13:14:19 +0000
Security Patch Level N/A
Product code CHE
PDA I8260EUHAMK3
CSC I8260ECHEAMK3

 

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY CORE GT-I8260E فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY CORE GT-I8260E فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY CORE GT-I8260E فایل فلش

 

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>