دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY EXPRESS GT-I8730 فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY EXPRESS GT-I8730 فایل فلش

Model GT-I8730
Model name GALAXY EXPRESS
Country Germany
Version Android 4.1.2
Changelist 1545118
Build date Wed, 21 May 2014 02:26:34 +0000
Security Patch Level N/A
Product code DBT
PDA I8730XWANE1
CSC I8730OXXANF1

 

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY EXPRESS GT-I8730 فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY EXPRESS GT-I8730 فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY EXPRESS GT-I8730 فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>