دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY EXPRESS GT-I8730T فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY EXPRESS GT-I8730T فایل فلش

Model GT-I8730T
Model name GALAXY EXPRESS
Country Australia (Vodafone)
Version Android 4.1.2
Changelist 1482880
Build date Thu, 12 Dec 2013 05:30:16 +0000
Security Patch Level N/A
Product code VAU
PDA I8730TDUAML1
CSC I8730TVAUAML1

 

 

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY EXPRESS GT-I8730T فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY EXPRESS GT-I8730T فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY EXPRESS GT-I8730T فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>