دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Grand DUOS GT-I9082i فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Grand DUOS GT-I9082i فایل فلش

Model GT-I9082i
Model name GALAXY Grand DUOS
Country China (China Unicom)
Version Android 4.1.2
Changelist 1546313
Build date Tue, 10 Jun 2014 11:11:00 +0000
Security Patch Level N/A
Product code CHU
PDA I9082IZNANF1
CSC I9082ICHUANF1

 

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Grand DUOS GT-I9082i فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Grand DUOS GT-I9082i فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Grand DUOS GT-I9082i فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>