دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Note 8.0 LTE SGH-I467 فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Note 8.0 LTE SGH-I467 فایل فلش

Model SGH-I467
Model name GALAXY Note 8.0 LTE
Country USA (AT&T)
Version Android 4.1.2
Changelist 1251051
Build date Thu, 06 Jun 2013 05:13:38 +0000
Security Patch Level N/A
Product code ATT
PDA I467UCAMF1
CSC I467ATTAMF1

 

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Note 8.0 LTE SGH-I467 فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Note 8.0 LTE SGH-I467 فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Note 8.0 LTE SGH-I467 فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>