دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY S Ⅲ mini GT-I8190L فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY S Ⅲ mini GT-I8190L فایل فلش

Model GT-I8190L
Model name GALAXY S Ⅲ mini
Country Argentina (Claro)
Version Android 4.1.2
Changelist 1637807
Build date Thu, 11 Feb 2016 21:24:09 +0000
Security Patch Level N/A
Product code CTI
PDA I8190LUBAPB1
CSC I8190LUWAAPB1

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY S Ⅲ mini GT-I8190L فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY S Ⅲ mini GT-I8190L فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY S Ⅲ mini GT-I8190L فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>