دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY S Ⅲ mini GT-I8190N فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY S Ⅲ mini GT-I8190N فایل فلش

Model GT-I8190N
Model name GALAXY S Ⅲ mini
Country Malaysia
Version Android 4.1.2
Changelist 1549390
Build date Thu, 12 Jun 2014 08:13:03 +0000
Security Patch Level N/A
Product code XME
PDA I8190NDXANF1
CSC I8190NQLBANF1

 

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY S Ⅲ mini GT-I8190N فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY S Ⅲ mini GT-I8190N فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY S Ⅲ mini GT-I8190N فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>