دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Win GT-I8550E فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Win GT-I8550E فایل فلش

Model GT-I8550E
Model name GALAXY Win
Country Chile (Entel PCS)
Version Android 4.1.2
Changelist 1567010
Build date Wed, 20 Aug 2014 20:38:07 +0000
Security Patch Level N/A
Product code CHE
PDA I8550EUHUANH2
CSC I8550ECHEANH1

 

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Win GT-I8550E فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Win GT-I8550E فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Win GT-I8550E فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>