دانلود رام رسمی 4.1.2 SGH-I547 فایل فلش فریمور

 در samsung

دانلود رام رسمی 4.1.2 SGH-I547 فایل فلش فریمور

Model SGH-I547
Model name SGH-I547
Country USA (AT&T)
Version Android 4.1.2
Changelist 1371191
Build date Sat, 22 Aug 2015 05:33:34 +0000
Security Patch Level N/A
Product code ATT
PDA I547UCCNJ2
CSC I547ATTCNJ2

 

دانلود رام رسمی 4.1.2 SGH-I547 فایل فلش فریمور

دانلود رام رسمی 4.1.2 SGH-I547 فایل فلش فریمور

دانلود رام رسمی 4.1.2 SGH-I547 فایل فلش فریمور

 

 

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>