دانلود رام رسمی 4.1.2 SGH-I547C فایل فلش فریمور

 در samsung

دانلود رام رسمی 4.1.2 SGH-I547C فایل فلش فریمور

Model SGH-I547C
Model name SGH-I547C
Country Canada (Telus)
Version Android 4.1.2
Changelist 928639
Build date Wed, 16 Sep 2015 10:49:02 +0000
Security Patch Level N/A
Product code TLS
PDA I547CVLUAMC2
CSC I547COYAAMC2

دانلود رام رسمی 4.1.2 SGH-I547C فایل فلش فریمور

دانلود رام رسمی 4.1.2 SGH-I547C فایل فلش فریمور

دانلود رام رسمی 4.1.2 SGH-I547C فایل فلش فریمور

 

 

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>