دانلود رام رسمی 4.2.2 GALAXY FEEL GT-I8580 فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی 4.2.2 GALAXY FEEL GT-I8580 فایل فلش

Model GT-I8580
Model name GALAXY FEEL
Country China (China Unicom)
Version Android 4.2.2
Changelist 2841580
Build date Thu, 23 Jul 2015 08:12:51 +0000
Security Patch Level N/A
Product code CHU
PDA I8580ZNUAOG1
CSC I8580CHUAOG1

 

دانلود رام رسمی 4.2.2 GALAXY FEEL GT-I8580 فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.2.2 GALAXY FEEL GT-I8580 فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.2.2 GALAXY FEEL GT-I8580 فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>