دانلود رام رسمی 4.2.2 GALAXY GRAND DUOS GT-I9082L فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی 4.2.2 GALAXY GRAND DUOS GT-I9082L فایل فلش

Model GT-I9082L
Model name GALAXY GRAND DUOS
Country Uruguay
Version Android 4.2.2
Changelist 2658029
Build date Fri, 25 Apr 2014 21:01:13 +0000
Security Patch Level N/A
Product code UPO
PDA I9082LUBUBND1
CSC I9082LUUBBND1

 

 

دانلود رام رسمی 4.2.2 GALAXY GRAND DUOS GT-I9082L فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.2.2 GALAXY GRAND DUOS GT-I9082L فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.2.2 GALAXY GRAND DUOS GT-I9082L فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>