دانلود رام رسمی 4.2.2 GALAXY S Ⅲ mini GT-I8200N فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی 4.2.2 GALAXY S Ⅲ mini GT-I8200N فایل فلش

Model GT-I8200N
Model name GALAXY S Ⅲ mini
Country Germany
Version Android 4.2.2
Changelist 2824661
Build date Thu, 12 Mar 2015 03:59:37 +0000
Security Patch Level N/A
Product code DBT
PDA I8200NXXUAOC1
CSC I8200NOXAAOC1

 

دانلود رام رسمی 4.2.2 GALAXY S Ⅲ mini GT-I8200N فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.2.2 GALAXY S Ⅲ mini GT-I8200N فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.2.2 GALAXY S Ⅲ mini GT-I8200N فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>