دانلود رام رسمی 4.3 GALAXY S III alpha SC-03E رام

 

 

Model SC-03E
Model name GALAXY S III alpha
Country Japan
Version Android 4.3
Changelist 2804599
Build date Mon, 22 Dec 2014 06:54:07 +0000
Security Patch Level N/A
Product code DCM
PDA SC03EOMUBNL1
CSC SC03EDCMBNL1

 

اضافه‌کردن به سبدخرید

 

دانلود رام رسمی 4.3 GALAXY S III alpha SC-03E رام

دانلود رام رسمی 4.3 GALAXY S III alpha SC-03E رام