دانلود رام رسمی 4.4.2 GALAXY K Zoom SM C115 فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.4.2 GALAXY K Zoom SM C115 فایل فلش

Model SM-C115
Model name GALAXY K Zoom
Country United Arab Emirates
Version Android 4.4.2
Changelist 1522600
Build date Mon, 23 Jun 2014 10:48:23 +0000
Product code XSG
PDA C115XXU1BNF5
CSC C115OJV1BNF1

970 مگابایت

RIAL 70,000 – خرید

دانلود رام رسمی 4.4.2 GALAXY K Zoom SM C115 فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.4.2 GALAXY K Zoom SM C115 فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.4.2 GALAXY K Zoom SM C115 فایل فلش