دانلود رام رسمی 4.4.4 فارسی GRAND Neo Plus GT-I9060I فایل فلش

 

Model GT-I9060I
Model name GALAXY GRAND Neo Plus
Country Iraq
Version Android 4.4.4
Changelist 847437
Build date Mon, 12 Oct 2015 12:57:15 +0000
Security Patch Level N/A
Product code MID
PDA I9060IXXU0AOJ1
CSC I9060IOJV0AOK1

 

دانلود رام رسمی 4.4.4 فارسی GRAND Neo Plus GT-I9060I فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.4.4 فارسی GRAND Neo Plus GT-I9060I فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.4.4 فارسی GRAND Neo Plus GT-I9060I فایل فلش