دانلود فریمور رسمی 4.4.4 GALAXY Tab4 10.1 SM-T537V

دانلود فریمور رسمی 4.4.4 GALAXY Tab4 10.1 SM-T537V

دانلود فریمور رسمی 4.4.4 GALAXY Tab4 10.1 SM-T537V


 

Model SM-T537V
Model name GALAXY Tab4 10.1 LTE (Verizon)
Country USA (Verizon)
Version Android 4.4.4
Changelist 3298751
Build date Wed, 19 Nov 2014 00:53:21 +0000
Product code VZW
PDA T537VVRU2ANK1
CSC T537VVZW2ANK1

پرداخت و دانلود مستقیم

 

 

رمز دانلود : نام کاربری : kapitansam   پسورد : sqrom

دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی -دانلود فریمور رسمی 4.4.4 GALAXY Tab4 10.1 SM-T537V استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 ددانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -انلود رامددانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NU رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 دانلود فریمور رسمی 4.4.4 GALAXY Tab4 10.1 SM-T537VSM-T800 دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 رام فریموردانلود رامدانلود فریمور دانلود فریمور ردادانلود فریمور رسمی 4.4.4 GALAXY Tab4 10.1 SM-T537Vنلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc دانلود فریمور رسمی 4.4.4 GALAXY Tab4 10.1 SM-T537V-cobut huawei -notدانلودانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SMدانلود فریمور رسمی 4.4.4 GALAXY Tab4 10.1 SM-T537V-T230NUد رامدانلود فریمور رسمی 4.4دانلود فریمور رسمی 4.4.4 GALAXY Tab4 10.1 SM-T537V.4 GALAXY Tab4 10.1 SM-T537V رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – Sدانلود فریمور رسمی 4.4.4 GALAXY Tab4 10.1 SM-T537VM-T230NU -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی – رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firدانلود فریمور رسمی 4.4.4 GALAXY Tab4 10.1 SM-دانلود فریمور رسمی 4.4.4 GALAXY Tab4 10.1 SM-T537V-stockدانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-دانلود فریمور رسمی 4.4.4 GALAXY Tab4 10.1 SM-T537V-flash file- samsung -xperia -htc -cobut دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سدانلود فریمور رسمی 4.4.4 GALAXY Tab4 10.1 SM-T537Vی – rom – firmware -stock -flash دانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUfile- samsung -xperia -htc -دانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUhuawei -noدانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUt -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسدانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUی –not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 رام فریمور

دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 دانلود فریمور رسمی5.0