دانلود فریمور رسمی 5.0.2 GALAXY A5 – SM-A500FU

دانلود فریمور رسمی 5.0.2 GALAXY A5 – SM-A500FU

دانلود فریمور رسمی 5.0.2 GALAXY A5 - SM-A500FU

دانلود فریمور رسمی 5.0.2 GALAXY A5 – SM-A500FU


 

ModelSM-A500FU
Model nameGALAXY A5
CountryPoland (Orange)
VersionAndroid 5.0.2
Changelist5969374
Build dateFri, 30 Oct 2015 23:04:24 +0000
Product codeIDE
PDAA500FUXXU1BOJ6
CSCA500FUIDE1BOI1

پرداخت و دانلود مستقیم

 

رمز دانلود : نام کاربری : kapitansam   پسورد : sqrom

دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 ددانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -انلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.دانلود فریمور رسمی 5.0.2 GALAXY A5 – SM-A500FU5 SM-T800 دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 رام فریموردانلود رامدانلود فریمور دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – الدانلود فریمور رسمی 5.0.2 GALAXY A5 – SM-A500FU جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not دانلود فریمور رسمی 5.0.2 GALAXY A5 – SM-A500FU-tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی – رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –not -tab -oficall – Official دانلود فریمور رسمی 5.0.2 GALAXY A5 – SM-A500FU- twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800دانلود فریمور رسمی 5.0.2 GALAXY A5 – SM-A500FU دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 دانلود فریمور رسمی5.0.2 دانلود فریمور رسمی 5.0.2 GALAXY A5 – SM-A500FUGALAXY Tab S 10.5 SM-T800 رام فریمور

دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 دانلود فریمور رسمی5.0