دانلود رام رسمی 5.0 GALAXY S5 – SM-G900FQ

 در samsung

دانلود رام رسمی 5.0 GALAXY S5 – SM-G900FQ

دانلود رام رسمی 5.0 GALAXY S5 - SM-G900FQ

دانلود رام رسمی 5.0 GALAXY S5 – SM-G900FQ


 

Model SM-G900FQ
Model name GALAXY S5
Country Turkey (La Fleur)
Version Android 5.0
Changelist 5622642
Build date Mon, 14 Sep 2015 12:26:19 +0000
Product code TUR
PDA G900FQJVU1BOI2
CSC G900FQTUR1BOF1

پرداخت و دانلود مستقیم

 

 

رمز دانلود : نام کاربری : kapitansam   پسورد : sqrom

دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود رام رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 ددانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -انلود رامددانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NU رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 دانلود رام رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 فایل فلش فریموردانلود رامدانلود رام دانلود رام ردانلود رام رسمی 5.0 GALAXY S5 – SM-G900FQدانلود رام دانلود رام رسمی 5.0 GALAXY S5 – SM-G900FQرسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUسمی – فریمور – گوشی -گلکسدانلودانلود رام رسمی 5.0 GALAXY S5 – SM-G900FQد رام رسمی 5.0 GALAXY S5 – SM-G900FQی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جدانلود رام رسمی 5.0 GALAXY S5 – SM-G900FQی – اکسپریا – اج تدانلود رام رسمی 5.0 GALAXY S5 – SM-G900FQی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -notدانلودانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUد رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NU -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی – رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stockدانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NU -flash file- samsung -xperia -htc -cobut دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash دانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUfile- samsuدانلود رام رسمی 5.0 GALAXY S5 – SM-G900FQng -xperia -htc -دانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi -دانلود رام رسمی 5.0 GALAXY S5 – SM-G900FQ SM-T230NUhuawei -noدانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUt -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسدانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUی –not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -دانلود رام رسمی 5.0 GALAXY S5 – SM-G900FQ

دانلود رام رسمی5.0.2 GALAXY دانلود رام رسمی 5.0 GALAXY S5 – SM-G900FQTab S 10.5 SM-T800 دانلود رام رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 دانلود رام رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 فایل فلش فریمور

دانلود رام رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 دانلود رام رسمی5.0

 

 

 

 

 

 

نوشته های اخیر
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>
Powered by