دانلود فریمور رسمی 5.0 SM-G900I

دانلود فریمور رسمی 5.0 SM-G900I

دانلود فریمور رسمی 5.0 SM-G900I

دانلود فریمور رسمی 5.0 SM-G900I


 

ModelSM-G900I
Model nameGALAXY S5
CountryAustralia
VersionAndroid 5.0
Changelist5543425
Build dateTue, 06 Oct 2015 09:35:52 +0000
Product codeXSA
PDAG900IDVU1BOJ1
CSCG900IXSA1BOJ1

 

 

رمز دانلود : نام کاربری : kapitansam   پسورد : sqrom

دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Taدانلود فریمور رسمی 5.0 SM-G900Ib S 10.5 SM-T800 ددانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -انلود رامددانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NU رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T80دانلود فریمور رسمی 5.0 SM-G900I0 دانلود فریمور رسمی5.0.دانلود فریمور رسمی 5.0 SM-G900I2 GALAXY Tab S 10.5 SM-دانلود فریمور رسمی 5.0 SM-G900Iفایل فلش فریمدانلود فریمور رسمی 5.0 SM-G900Iوردانلود رامدانلود فریمور دانلود فریمور ردانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUسمیدانلود فریمور رسمی 5.0 SM-G900I – فریمدانلود فریمور رسمی 5.0 SM-G900Iور – گوشی -گلکسی – استوک – افیدانلود فریمور رسمی 5.0 SM-G900Iکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -notدانلودانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUد فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0دانلود فریمور رسمی 5.0 SM-G900I Wi-Fi – SM-T230NU -tدانلود فریمور رسمی 5.0 SM-G900Iab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی – رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی دانلود فریمور رسمی 5.0 SM-G900I- huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stockدانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NU -flash file- samsung -xperia -htc -cobut دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash دانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUfile- samsung -xperia -htc -دانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUhuawei -noدانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUt -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسدانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUی –not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 رام فریمور

دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 دانلود فریمور رسمی5.0