دانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY E7 SM-E700M فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY E7 SM-E700M فایل فلش

Model SM-E700M
Model name GALAXY E7
Country Unknown
Version Android 5.1.1
Changelist 7645843
Build date Tue, 29 Mar 2016 11:55:35 +0000
Security Patch Level 2016-04-02
Product code CHX
PDA E700MUBU1BPC1
CSC E700MCHX1BPC1

دانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY E7 SM-E700M فایل فلش

دانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY E7 SM-E700M فایل فلش

دانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY E7 SM-E700M فایل فلش

 

پست های توصیه شده
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>
Powered by