دانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900T

 در samsung

دانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900T

 

دانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900T

 

Model SM-G900T
Model name GALAXY S5
Country USA (T-Mobile)
Version Android 5.1.1
Changelist 5406928
Build date Mon, 20 Jul 2015 08:03:00 +0000
Product code TMB
PDA G900TUVU1FOG6
CSC G900TTMB1FOG6

پرداخت و دانلود مستقیم

 

 

رمز دانلود : نام کاربری : kapitansam   پسورد : sqrom

دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900T فایل فلش -htc -cobut huدانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900Tawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -دانلود رام رسم 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900T فایل فلشی 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900T فایل فلش 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900T 5 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900T فایل فلش.1.1 GALAXY S5 – SM-G900T فایل فلش

دانلود رام رسمی5.0.2 GAد 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900T فایل فلشانلود رام رسمی 5.1.1 دا 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900T فایل فلشنلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900TGALAXY S5 – SM-G900TLAXY Tab S 10.5 SM-دانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY S5 – 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900T فایل فلشSM-G900Tددانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی س 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900T فایل فلشی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -انلدانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900Tود رامددانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NU رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900T فایل فلش دانلود رام رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 فایل فلش فریموردانلود رامدانلود رام دانلود رام ردانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUسمی – فریمور – گوشی -گلکدانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900Tسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -notدانلودانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUد رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NU -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسدانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900Tی -رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی – رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stockدانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NU -flash file- samsung -دانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY S5 – SM-دانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900T-htc -دانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900Tcobut دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جدانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900Tدانلود رام رسدانلود رام رسمی 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900Tمی 5.1.1 GALAXY S5 – SM-G900Tی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash دانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUfile- samsung -xperia -htc -دانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUhuawei -noدانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUt -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسدانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUی –not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود رام رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 دانلود رام رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 دانلود رام رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 فایل فلش فریمور

دانلود رام رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 دانلود رام رسمی5.0

 

 

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>