دانلود رام رسمی 6.0.1 Galaxy Note 5 SM-N920T رام گوشی

 

  • Model name: Galaxy Note 5
  • Model: SM-N920T
  • Country: USA (T-Mobile)
  • Version: Android 6.0.1 (Official)
  • Changelist: 7652062
  • Region code: TMB
  • PDA: N920TUVU2DPD1
  • CSC: N920TTMB2DPD1
  • MODEM: N920TUVU2DPD1

 

اضافه‌کردن به سبدخرید

 

دانلود رام رسمی 6.0.1 Galaxy Note 5 SM-N920T رام گوشی

دانلود رام رسمی 6.0.1 Galaxy Note 5 SM-N920T رام گوشی

دانلود رام رسمی 6.0.1 Galaxy Note 5 SM-N920T رام گوشی