دانلود رام رسمی Galaxy S6 g920v 6.0.1 رام گوشی

  • Model name: Galaxy S6
  • Model: SM-G920V
  • Country: USA (Verizon)
  • Version: Android 6.0.1 (Official)
  • Changelist: 7225323
  • Region code: VZW
  • PDA: G920VVRU4CPC2
  • CSC: G920VVZW4CPC2
اضافه‌کردن به سبدخرید

 

 

 

دانلود رام رسمی Galaxy S6 g920v 6.0.1 رام گوشی

دانلود رام رسمی Galaxy S6 g920v 6.0.1 رام گوشی

دانلود رام رسمی Galaxy S6 g920v 6.0.1 رام گوشی