دانلود رام رسمی GALAXY 551 GT-I5510M فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی GALAXY 551 GT-I5510M فایل فلش

Model GT-I5510M
Model name GALAXY 551
Country Canada (Bell Mobile)
Version Android
Changelist 0
Build date N/A
Security Patch Level N/A
Product code BMC
PDA I5510UGKC5
CSC I5510BMCKC5

 

دانلود رام رسمی GALAXY 551 GT-I5510M فایل فلش

دانلود رام رسمی GALAXY 551 GT-I5510M فایل فلش

دانلود رام رسمی GALAXY 551 GT-I5510M فایل فلش

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>