دانلود رام رسمی GALAXY 551 GT-I5510T فایل فلش فریمور

 در samsung

دانلود رام رسمی GALAXY 551 GT-I5510T فایل فلش فریمور

Model GT-I5510T
Model name GALAXY 551
Country Brazil
Version Android
Changelist 0
Build date N/A
Security Patch Level N/A
Product code ZTO
PDA I5510TVJKP6
CSC I5510TZTOKP6

دانلود رام رسمی GALAXY 551 GT-I5510T فایل فلش فریمور

دانلود رام رسمی GALAXY 551 GT-I5510T فایل فلش فریمور

دانلود رام رسمی GALAXY 551 GT-I5510T فایل فلش فریمور

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>