دانلود رام رسمی GALAXY S Ⅲ mini GT-I8190T فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی GALAXY S Ⅲ mini GT-I8190T فایل فلش

Model GT-I8190T
Model name GALAXY S Ⅲ mini
Country New Zealand
Version Android
Changelist 0
Build date N/A
Security Patch Level N/A
Product code TNZ
PDA I8190TDCAMA3
CSC I8190TTNZAMA2

 

دانلود رام رسمی GALAXY S Ⅲ mini GT-I8190T فایل فلش

دانلود رام رسمی GALAXY S Ⅲ mini GT-I8190T فایل فلش

دانلود رام رسمی GALAXY S Ⅲ mini GT-I8190T فایل فلش

 

 

پست های توصیه شده
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید