دانلود رام رسمی GALAXY S GT-I9000T فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسمی GALAXY S GT-I9000T فایل فلش

Model GT-I9000T
Model name GALAXY S
Country Venezuela
Version Android
Changelist 0
Build date N/A
Security Patch Level N/A
Product code VMT
PDA I9000TUBJVH
CSC I9000TVMTJVG

 

 

دانلود رام رسمی GALAXY S GT-I9000T فایل فلش

دانلود رام رسمی GALAXY S GT-I9000T فایل

دانلود رام رسمی GALAXY S GT-I9000T فایل فلش

فلش

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>