دانلود رام رسمی Galaxy S6 – SM-G920I 5.1.1 رام

دانلود رام رسمی Galaxy S6 – SM-G920I 5.1.1 رام

Model SM-G920I
Model name Galaxy S6
Country Argentina (Claro)
Version Android 5.1.1
Changelist 7076937
Build date Wed, 27 Jan 2016 13:21:47 +0000
Product code CTI
PDA G920IDVU3DPA5
CSC G920IUWA3DPA1

 

اضافه‌کردن به سبدخرید

رمز دانلود : نام کاربری : kapitansam   پسورد : sqrom

دانلود رام رسمی Galaxy S6 – SM-G920I 5.1.1 رام

دانلود رام رسمی Galaxy S6 – SM-G920I 5.1.1 رام

دانلود رام رسمی Galaxy S6 – SM-G920I 5.1.1 رام

دانلود رام رسمی Galaxy S6 – SM-G920I 5.1.1 رام