دانلود فریمور رسمی L39u رام فارسی4.4.4

دانلود فریمور رسمی L39u رام فارسی 4.4.4

 


بدون باگ سالم تست شده 

اگه فریمور مدل c زدید مشکل بدون انتن پیدا میکنه اما این فریمور بدون مشکل هست و کاملا تست شده با خیال راحت دانلود کنید.

پرداخت و دانلود مستقیم

پبش نیاز: بوت لودر باز و ریکاوری درون فایل فریمور 4.4.4 است .

نکته مهم : جهت نصب خدمات گوگل از این صفحه دیدن کنید 👈 http://bizmlm-najafabad.ir/حل-مشکل-خدمات-گوگل-پلی-و-جیمیل-درl39u/

نکته : از کاستوم ریکاوری دیگه ای مثل cwm استفاده نکنید چون دوربین کار نمیکنه فقط و فقط از کرنل داخل زیپ استفاده کنید.

فارسی دارد.( نیاز ب مورل لوکال)

 

دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشدانلود فریمور رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21ی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800ددانلود فریمور رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21انلود فریمور رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipop ددانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی دانلود فریمور رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21- huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سدانلود دانلود فریمور رسمی L39u رام فارسی4.4دانلود فریمور رسمی L39u رام فارسی4.4.4.4https://twitter.com/sqrom1/status/683988990429544448رام رسمی L39u رام فارسی4.4.4ی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tabدانلود فریمور رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21 -دانلود فریمور رسمی L39u- Official – twrp – cwm – فارسی -انلود رامدددانلود فریمور رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipopانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 دانلود فریمور رسمی 4.2 Huawei دانلود فریمور رسمی L39uX1 LTE Wi-Fi – SM-Tدانلود فریمور رسمی 4.2 Huawei Mediapad X1 LTE 230NUانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NU رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 دانلود فریمور رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 فایل فhttps://twitter.com/sqrom1/status/683988990429544448لش فریموردانلود رامدانلود ردانلود فریمور رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21امدانلود فریمور رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21 دانلود فریمور ردانلود فریمور رسدانلود فریمور رسمی L39uمی 4.4.2 Tab4دانلود فریمور رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipopدانلود فریمور رسمی L39u 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUسمی – دانلود فریمور رسمی L39u رام فارسی4.4.4فریمدانلود فریمور دانلود فریمور رسدانلود فریمور رسمی L39uمی 4.2 Huawei Mediapad X1 LTE رسمی 4.2 Huawei Mediapad X1 LTE  ور – گوشی -گدانلود فریمور رسمی L39uلکسی – استوک https://twitter.com/sqrom1/status/683988990429544448- افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکدانلود فریمور رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipopسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flaدانلود فریمور رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipopsh file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -nدانلود فریمور رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipopotدانلودانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-دانلود فریمور رسمی 4.2 Huawei Mediapad X1 LTE د دانلود فریمور رسمی 5.1.1 Honor دانلود فریمور رسمی L39u6دانلود فریمور رسمی دانلود فریمور رسمی L39uL39u Plus Lollipopرام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NU -tab -oficall – دانلود فریمور رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus LollipopOfficial – twrp – cwm – دانلود فریمور رسمی 4.2 Huawei دانلود فریمور رسمی L39uX1 LTE فارسی -رسمی – فریمور – گوشی -گلکسدانلدانلود فریمور رسمی L39u رام فارسی4.4.4ود فریمور رسمی L39uی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- دانلود فریمور رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipop-xperia -htc -cobut huawei -not -tab -دانلود فریمور رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipop- Oدانلود فریمور رسمی L39u رام فارسی4.4.4fficial – twrp – cwm – فارسی – رسدانلود فریمور رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipopمدانلود فریمور رسمی 4.2 Huawei Mediapad X1 LTE ی – فریمور – گودانلود فریمور رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21شی -گلکسی – استدانلود فریمور رسمی L39uوک – افیدانلود فریمور رسمی L39u رام فارسی4.4.4کال – سونی – huawei – ال جی – اکدانلود فریمور رسمی L39uسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stockدانلود فریمور رسمی 4.4.2دانلود فریمور رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipop Tab4 دانلود فریمور رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipop7.0 Wi-Fi – SM-T230NU -flash file-دانلود فریمور رسمی 5.1.دانلود فریمور رسمی L39u رام فارسی4.4.41 Honor 6 Plus Lolliدانلود فریمور رسمی 4.2 Huawei دانلود فریمور رسمی L39uX1 دانلود فریمور رسمی L39upop -xperia -htc -cobut دانلود فریمور رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – huawei – ال جی – اکسدانلود فریمور رسمی L39uپریا – اج تی سی – rom – firmware -stoدانلود فریمور رسمی 5.1 Huaweihttps://twitter.com/sqrom1/status/683988990429544448 Y6 SCC-U21ck -flash دانلود فریمور رسمیدانلود فریمور رسمی 4.2 Huawei Mediapad X1 LTE 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUfile- samsung -xperiaدانلدانلود فریمور رسمی L39uود فریمور رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipop -htc -دانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUhuawei -noدانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUt -tab -دانلود فریمور رسمی 4.2 Huawei Mediapad X1 LTE oficall – Official – twrp – cwm – فارسدانلود فریمور رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-دانلود فریمور رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21ی –not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -دانلود فریمور رسمیدانلود فریمور رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21 5.1 Huawei Y6 SCC-U21

دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u

دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u

دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u

دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u

دانلود فریمور رسمی L39https://twitter.com/sqrom1/status/683988990429544448u دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u دانلود فریمور رسمی L39u

دانلود فریمور رسمی L39u اندروید 4.4.4 100% تست شده سالم- فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – z1 – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی L39u اندروید 4.4.4 100% تست شده سالم- فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – z1 – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی L39u اندروید 4.4.4 100% تست شده سالم- فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – z1 – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود فریمور رسمی L39u اندروید 4.4.4 100% تست شده سالم- فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – z1 – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – c