دانلود رام رسمی L39u فایل فلش فارسی4.4.4

دانلود رام رسمی L39u فایل فلش فارسی 4.4.4

 


بدون باگ سالم تست شده 

اگه رام مدل c زدید مشکل بدون انتن پیدا میکنه اما این رام بدون مشکل هست و کاملا تست شده با خیال راحت دانلود کنید.

پرداخت و دانلود مستقیم

پبش نیاز: بوت لودر باز و ریکاوری درون فایل رام 4.4.4 است .

نکته مهم : جهت نصب خدمات گوگل از این صفحه دیدن کنید 👈 http://bizmlm-najafabad.ir/حل-مشکل-خدمات-گوگل-پلی-و-جیمیل-درl39u/

نکته : از کاستوم ریکاوری دیگه ای مثل cwm استفاده نکنید چون دوربین کار نمیکنه فقط و فقط از کرنل داخل زیپ استفاده کنید.

فارسی دارد.( نیاز ب مورل لوکال)

 

دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود رام رسمی – فریمور – گوشدانلود رام رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21ی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود رام رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800ددانلود رام رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21انلود رام رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipop ددانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی دانلود رام رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21- هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سدانلود دانلود رام رسمی L39u فایل فلش فارسی4.4دانلود رام رسمی L39u فایل فلش فارسی4.4.4.4https://twitter.com/sqrom1/status/683988990429544448رام رسمی L39u فایل فلش فارسی4.4.4ی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tabدانلود رام رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21 -دانلود رام رسمی L39u- Official – twrp – cwm – فارسی -انلود رامدددانلود رام رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipopانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 دانلود رام رسمی 4.2 Huawei دانلود رام رسمی L39uX1 LTE Wi-Fi – SM-Tدانلود رام رسمی 4.2 Huawei Mediapad X1 LTE 230NUانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NU رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 دانلود رام رسمی5.0.2 GALAXY Tab S 10.5 SM-T800 فایل فhttps://twitter.com/sqrom1/status/683988990429544448لش فریموردانلود رامدانلود ردانلود رام رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21امدانلود رام رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21 دانلود رام ردانلود رام رسدانلود رام رسمی L39uمی 4.4.2 Tab4دانلود رام رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipopدانلود رام رسمی L39u 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUسمی – دانلود رام رسمی L39u فایل فلش فارسی4.4.4فریمدانلود رام دانلود رام رسدانلود رام رسمی L39uمی 4.2 Huawei Mediapad X1 LTE رسمی 4.2 Huawei Mediapad X1 LTE  ور – گوشی -گدانلود رام رسمی L39uلکسی – استوک https://twitter.com/sqrom1/status/683988990429544448- افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکدانلود رام رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipopسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flaدانلود رام رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipopsh file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -nدانلود رام رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipopotدانلودانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-دانلود رام رسمی 4.2 Huawei Mediapad X1 LTE د دانلود رام رسمی 5.1.1 Honor دانلود رام رسمی L39u6دانلود رام رسمی دانلود رام رسمی L39uL39u Plus Lollipopرام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NU -tab -oficall – دانلود رام رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus LollipopOfficial – twrp – cwm – دانلود رام رسمی 4.2 Huawei دانلود رام رسمی L39uX1 LTE فارسی -رسمی – فریمور – گوشی -گلکسدانلدانلود رام رسمی L39u فایل فلش فارسی4.4.4ود رام رسمی L39uی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- دانلود رام رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipop-xperia -htc -cobut huawei -not -tab -دانلود رام رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipop- Oدانلود رام رسمی L39u فایل فلش فارسی4.4.4fficial – twrp – cwm – فارسی – رسدانلود رام رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipopمدانلود رام رسمی 4.2 Huawei Mediapad X1 LTE ی – فریمور – گودانلود رام رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21شی -گلکسی – استدانلود رام رسمی L39uوک – افیدانلود رام رسمی L39u فایل فلش فارسی4.4.4کال – سونی – هواوی – ال جی – اکدانلود رام رسمی L39uسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stockدانلود رام رسمی 4.4.2دانلود رام رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipop Tab4 دانلود رام رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipop7.0 Wi-Fi – SM-T230NU -flash file-دانلود رام رسمی 5.1.دانلود رام رسمی L39u فایل فلش فارسی4.4.41 Honor 6 Plus Lolliدانلود رام رسمی 4.2 Huawei دانلود رام رسمی L39uX1 دانلود رام رسمی L39upop -xperia -htc -cobut دانلود رام رسمی – فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – هواوی – ال جی – اکسدانلود رام رسمی L39uپریا – اج تی سی – rom – firmware -stoدانلود رام رسمی 5.1 Huaweihttps://twitter.com/sqrom1/status/683988990429544448 Y6 SCC-U21ck -flash دانلود رام رسمیدانلود رام رسمی 4.2 Huawei Mediapad X1 LTE 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUfile- samsung -xperiaدانلدانلود رام رسمی L39uود رام رسمی 5.1.1 Honor 6 Plus Lollipop -htc -دانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUhuawei -noدانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-T230NUt -tab -دانلود رام رسمی 4.2 Huawei Mediapad X1 LTE oficall – Official – twrp – cwm – فارسدانلود رام رسمی 4.4.2 Tab4 7.0 Wi-Fi – SM-دانلود رام رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21ی –not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -دانلود رام رسمیدانلود رام رسمی 5.1 Huawei Y6 SCC-U21 5.1 Huawei Y6 SCC-U21

دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u

دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u

دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u

دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u

دانلود رام رسمی L39https://twitter.com/sqrom1/status/683988990429544448u دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u دانلود رام رسمی L39u

دانلود رام رسمی L39u اندروید 4.4.4 100% تست شده سالم- فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – z1 – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود رام رسمی L39u اندروید 4.4.4 100% تست شده سالم- فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – z1 – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود رام رسمی L39u اندروید 4.4.4 100% تست شده سالم- فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – z1 – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی –

دانلود رام رسمی L39u اندروید 4.4.4 100% تست شده سالم- فریمور – گوشی -گلکسی – استوک – افیکال – سونی – z1 – ال جی – اکسپریا – اج تی سی – rom – firmware -stock -flash file- samsung -xperia -htc -cobut huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – c