دانلود رام رسمی samsung 4.4.4 w2015 فایل فلش فریمور

 

Model SM-W2015
Model name SM-W2015
Country China (China Telecom)
Version Android 4.4.4
Changelist 7829097
Build date Mon, 18 Apr 2016 10:48:18 +0000
Security Patch Level 2016-05-01
Product code CTC
PDA W2015KEU1APD1
CSC W2015CTC1APD1

 

اضافه‌کردن به سبدخرید

login:kapitansam
password:sqrom

 

 

دانلود رام رسمی samsung 4.4.4 w2015 فایل فلش فریمور

دانلود رام رسمی samsung 4.4.4 w2015 فایل فلش فریمور

دانلود رام رسمی samsung 4.4.4 w2015 فایل فلش فریمور

دانلود رام رسمی samsung 4.4.4 w2015 فایل فلش فریمور