دانلود رام رسی 4.2.2 GALAXY S4 mini GT-I9197 فایل فلش

 در samsung

دانلود رام رسی 4.2.2 GALAXY S4 mini GT-I9197 فایل فلش

Model GT-I9197
Model name GALAXY S4 mini
Country Australia (Optus)
Version Android 4.2.2
Changelist 1140152
Build date Thu, 18 Jul 2013 10:38:04 +0000
Security Patch Level N/A
Product code OPS
PDA I9197XXUAMG5
CSC I9197OPSAMG5

 

دانلود رام رسی 4.2.2 GALAXY S4 mini GT-I9197 فایل فلش

دانلود رام رسی 4.2.2 GALAXY S4 mini GT-I9197 فایل فلش

دانلود رام رسی 4.2.2 GALAXY S4 mini GT-I9197 فایل فلش

 

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>