دانلود رام Android 6.0 Marshmallow Galaxy S2 i9100 فایل فلش

 در samsung

دانلود رام Android 6.0 Marshmallow Galaxy S2 i9100 فایل فلش

Android 6.0 Marshmallow CM 13 Galaxy S2 i9100 screenshot 1

دانلود رام Android 6.0 Marshmallow Galaxy S2 i9100 فایل فلش

Android 6.0 Marshmallow CM 13 Galaxy S2 i9100 screenshot 2

Android 6.0 Marshmallow CM 13 Galaxy S2 i9100 screenshot 3

 

Android 6.0 Marshmallow CM 13 Galaxy S2 i9100 screenshot 4

Android 6.0 Marshmallow CM 13 Galaxy S2 i9100 screenshot 5

رایت از طریق ریکاوری انجام میشود

دانلود ریکاوری cwm این گوشی

 

خرید

 

دانلود رام Android 6.0 Marshmallow Galaxy S2 i9100 فایل فلش

دانلود رام Android 6.0 Marshmallow Galaxy S2 i9100 فایل فلش

دانلود رام Android 6.0 Marshmallow Galaxy S2 i9100 فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>