دانلود رام CP-G6-MB-V2.1 رام فریمور

 

MT6572_S00_MOLY_WR8_W1315_MD_WG_MP_V4_P2_1_wg_n
APDB_MT6572_S01_MAIN2.1_W10.24
CP-G6-MB-V2.1
ccit a150w
kt07 v1.3

اضافه‌کردن به سبدخرید