دانلود رام Galaxy A5 to Android 5.1.1 Lollipop فایل فلش

tu

دانلود رام Galaxy A5 to Android 5.1.1 Lollipop فایل فلش

 

 

Wipe Data قبل از فلش انجام دهید و از تمام داده های خودتون بک آپ بگیرید این کار رو با TWRP انجام دهید ( تیک همه رو بزنید)

 

خرید

 

 

دانلود فعال ساز خدمات گوگل

SUPER SU

  1. Download TWRP Recovery.img
  1. Download Windows 32 bit x86 drivers.
  1. Download Windows 64 bit x64 drivers.

TWRP_2.8_SM-A500-LL.zip
TWRP_2.8_SM-A500-LL.img